Wie zijn we

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Raad van Bestuur

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter

Prof. Dr. Baeyens

voorzitter@fedos.be

Ondervoorzitters

Mevr. Deschuyteneer 

Dhr. Hanskens

Secretaris

Dhr. Voortmans

Penningmeester

Dhr. Bellaert

 

BESTUURSLEDEN

Mevr. Goffin

Mevr. Ekkart

Mevr. Broeckx

Mevr. De Baene

Mevr. De Coster

Dhr. Vrydag