FedOS vzw

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS bouwt bruggen tussen lidafdelingen

In de nieuwe beleidsperiode moedigen we de lidafdelingen en de provinciale geledingen aan om hun deuren open te stellen, open activiteiten te organiseren en samen te werken. Er moet een positieve sfeer gecreëerd worden waarin men zijn eigen clubgrenzen aftast, openzet en verruimt. Via het systeem van de communicerende vaten kunnen lidafdelingen en provincies hun eigen activiteiten aanvullen met wat anderen doen en vullen zij op hun beurt de activiteiten van de anderen aan. 

  1. Promoten van open activiteiten via een meldpunt

FedOS roept haar lidafdelingen op om hun deuren open te zetten voor andere lidafdelingen. Deze open activiteiten kunnen aangekondigd worden bij FedOS en krijgen een prominente plaats op de website en in het tijdschrift van FedOS 'Infor Senior'. In 2016 participeerden onze lidafdelingen volop aan deze open activiteiten waarbij zelfs de provinciale grenzen meermaals werden overschreden. In 2017 zet FedOS verder in op deze open activiteiten.  

    2. Provinciale uitwisselingsprogramma's

In 2016 bezochten onze provinciale geledingen elkaar tijdens een uitwisseling. West-Vlaanderen nodigde Oost-Vlaanderen uit, Limburg werd rondgeleid in de Antwerpse Zoo en Vlaams-Brabant ging richting Brussel. In 2017 gaan de ontmoetingen verder en nodigen de gastprovincies van 2016 hun collega's uit.