FedOS vzw

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS bundelt krachten door samenwerking

FedOS zet de BENEN in

FedOS wil zijn steentje bijdragen om de armoede bij ouderen te bestrijden en bundelt zijn krachten met deze van Samen Tegen Armoede. Samen Tegen Armoede bestrijdt armoede en uitsluiting in Vlaanderen en Brussel. Hiervoor zetten ze jaarlijks een grootschalige informatiecampagne op, telkens vanuit een andere invalshoek. Ze steunen armoedeprojecten en trekken politici aan de mouw als de rechten van sociaal kwetsbare mensen op de helling komen te staan. Tevens geven ze vormingen aan organisaties en verenigingen waardoor hun werking toegankelijker wordt voor mensen in armoede. Ze ontwikkelen zowel educatief als bezinnend materiaal om de armoedeproblematiek bespreekbaar te maken in de klas, de sportgroep, de vereniging, de seniorenclub, enz..

Onder de slogan “FedOS bundelt krachten, SAMEN tegen ARMOEDE” wordt en een 3 jarig traject uitgezet in samenwerking met Samen Tegen Armoede. 

2016

Op 10 maart werd aftrap van deze samenwerking gegeven. De verschillende vormingen m.b.t. het sensibiliseren van onze lidafdelingen werden voorgesteld evenals alle acties tot en met 2018. In elke provincie werd een algemene vorming georganiseerd waarin Samen Tegen Armoede meer info kwam geven over de problematiek binnen de desbetreffende provincie en de projecten die zijn steunen.

Op 1 september wandelden 171 senioren samen maar liefst 1036 kilometer doorheen het domein van Lippensgoed-Bulskampveld te Beernem. FedOS steunde haar senioren met €1 per gewandelde kilometer wat ervoor zorgde dat er al een mooie soms konde worden bijeen gestapt.

Het team van FedOS trainde zich de ziel uit het lijf en liep samen een marathon op 15 oktober in Brussel. De lidafdelingen konden het team sponsoren per gelopen kilometer en dat leverde in totaal €2711,31 op.

2017

In 2017 worden de lidafdelingen warm gemaakt om zelf hun benen in te zetten door activiteiten te organiseren voor het goede doel. Een aantal van onze lidafdelingen zetten hun BENEN al in, bekijk hun projecten via de links aan de rechterkant.