FedOS vzw

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS geeft +50-ers een stem

Werkgroep belangenbehartiging

De werkgroep belangenbehartiging ging op 9 januari terug van start. Dit jaar focust de werkgroep zich op een aantal prioriteiten:

  • Mobiliteit: hoe kunnen minder mobiele ouderen zich verplaatsen richting dorps- of stadscentrum en welke alternatieven zijn er naast het openbaar vervoer?
  • Regie in eigen handen houden: we focussen ons op een aantal thema's die aan belang winnen naarmate je ouder wordt (aangepaste woning, erfeniskwesties, ...) 

Commissies Vlaamse Ouderenraad

FedOS is vertegenwoordigd in elke commissie van de Vlaamse Ouderenraad. Tijdens de werkgroep belangenbehartiging krijgt elke vertegenwoordiger de kans om belangrijke zaken uit zijn/haar commissie naar voren te brengen.

Ondersteunen senioren in lokale seniorenraden

FedOS organiseerde op 14 november 2016 een eerste bijeenkomst voor senioren die lid zijn van een lokale seniorenraad. Via diverse werkgroepen werden er ervaringen, good practices, hindernissen, kansen, ... met elkaar uitgewisseld. Wij blijven dit op de voet volgen en organiseren in het najaar van 2017 een nieuwe bijeenkomst.