FedOS vzw

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

FedOS opent haar deuren voor individuele +50-ers

FedOS is hét middel bij uitstek om actief ouder te worden. Wie bij FedOS is, verrast zijn omgeving met zijn vitaliteit en positieve kijk op het leven. Bovendien is FedOS geen dure remedie maar toegankelijk voor iedereen want bij FedOS is iedereen welkom!

Behalve ons netwerk van clubs (=dé basis voor onze reguliere werking) richt FedOS zich vanaf 2016 ook tot de jongere (+50) actieve senioren die zich niet willen binden. Men moet immers niet het statuut van gepensioneerde hebben om deel te nemen aan FedOS-activiteiten. Onze activiteiten staan open voor alle +50-ers. Ze zijn een meerwaarde voor iedereen die op een positieve en actieve manier ouder wil worden. Optimaal ouder worden is al jaar en dag een belangrijk thema binnen onze werking. Hoog tijd dat we dit verspreiden onder de +50-ers als een positieve epidemie.
Onze missie als vereniging passen we aan en we werken een nieuw format uit om ook individuele +50-ers hun plaats te geven bij FedOS. “Iedereen is welkom” wordt op deze wijze geen loze slogan maar effectief een realiteit!

Nieuw format voor de individuele +50-er: cultuurpauze.be

FedOS vzw streeft er naar om ouderen zoveel mogelijk te laten participeren aan het sociaal-cultureel leven in Vlaanderen & Brussel. Doch het begrip ‘ouderen’ omvat vele generaties. De actieve +50-er voelt zich geen oudere noch senior want ze staan nog met beide voeten in het arbeidscircuit. Wel komen ze in een nieuwe levensfase terecht: kinderen zijn het huis uit, werken vaker deeltijds, hebben een zekere levensstandaard verworven en maken meer tijd vrij voor zichzelf. Ze streven naar een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en -beleving geënt op de eigen interesses en talenten. 

Cultuurpauze.be biedt een waaier aan exclusieve culturele activiteiten voor +50-ers in heel Vlaanderen én Brussel. Men neemt deel door online in te schrijven. Geen langdurig lidmaatschap, wel een korte pauze om het drukke leven af en toe te kruiden met een vleugje cultuur.