Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Vorming van de maand: Studiedag seniorenraden

FedOS is actief in verschillende commissies van de Vlaamse Ouderenraad en heeft een eigen werkgroep ‘FedOS Belangenbehartiging’ die de wijzigingen in het ouderenbeleid opvolgt. Verder willen wij de bestuursleden ondersteunen om actief deel te nemen aan het lokaal beleid en motiveren om dit te blijven doen. Uw participatie getuigt alleszins van een groot maatschappelijk engagement.

In samenwerking met de Vlaamse Ouderenraad organiseren wij de vorming ‘Opstap naar gemeenteraadsverkiezingen 2018’. Deze vorming biedt de leden van lokale ouderenraden tips en handvaten aan om een stevig onderbouwd memorandum op te stellen.

Meer info over de vorming »