Campagne socio-culturele sector

« Terug naar het overzicht

  • Prijs: gratis
  • Duur: /

Net zoals jullie deel uitmaken van de koepel FedOS, maakt ook FedOS deel uit van een grotere koepel, namelijk 'De Federatie'. Zij behartigen de belangen van de socio-culturele sector. 

Diezelfde 'De Federatie' trok aan de alarmbel omdat er reeds jarenlang zwaar gesnoeid wordt in onze sector. Daarom zetten ze een campagne 'Meesters in samenleven' op poten om de waarde van het sociaal werk uit te drukken en op te roepen om te blijven investeren! Elke cent verdient zich dubbel terug. De 'zachtere' sector is minstens even belangrijk voor een leefbare maatschappij.  

Ook FedOS is een 'meester in samenleven'! 

Ons maatschappelijk werkterrein spitst zich de laatste jaren toe op vier grote terreinen:

  • de clubbegeleiding (onze ankers in de maatschappij)
  • het Artistiek Huis (onze vele reizende expo's en wedstrijden 50+)
  • Vier het Leven (ons groeiend project om ouderen uit eenzaamheid te halen)
  • Cultuurpauze.be (onze kwalitatieve, culturele groepsbezoeken voor individuelen 50+)

FedOS is sterk in gemeenschapsvorming én cultuurparticipatie. Dit zit van oudsher in de genen van onze vereniging: al 70 jaar versterken we bestaande en/of creëren nieuwe sociale netwerken en leiden hen toe naar cultuur. Het woord cultuurparticipatie is voor ons een dubbel begrip: namelijk cultuurconsumptie & cultuurproductie. Beiden zijn voor ons belangrijke sleutels om een evenwichtig aanbod te ontwikkelen waardoor 50-plussers in groep van straffe cultuur kunnen proeven. Het sociaal netwerk van FedOS vzw bestaat uit 112 groepen van 50-plussers die zich op vrijwillige basis verenigen vanuit het civiel perspectief. Het zijn privépersonen die zelf activiteiten organiseren en/of deelnemen aan bestaande activiteiten uit de publieke non-profit sector. Ze kiezen er uitdrukkelijk voor om dit te doen wars van elke politieke, religieuze en/of filosofische overtuiging. Daarom zijn wij meesters in maatschappelijke meerwaarde.

Iedereen heeft talent. Talent staat los van leeftijd, opvoeding, afkomst, gezondheid... Met het Artistiek Huis willen we dat talent bij iedereen die er voor open staat aanwakkeren, uitdagen, laten zien. Talent overbrugt verschillen, opent deuren en geeft mensen waarde. Bovendien verschaft het plezier en vreugde of het doet juist nadenken en verwonderen. Talent en kunst geven kleur en diepgang aan het bestaan. Daarom zijn wij meesters in maatschappelijke meerwaarde.    

Een avondje naar het theater een middagfilm of een opera op zondag. Allemaal activiteiten waar mensen van kunnen genieten. Dat stopt niet als je ouder wordt. Daarom brengen wij mensen met Vier het Leven weer tot aan de voorstelling die zij willen zien. Een vrijwilliger pikt de mensen op en brengt iedereen samen met een drankje voor en na de voorstelling. Zo kunnen ouderen weer genieten van cultuur zonder beperkingen. Daarom zijn wij meesters in maatschappelijke meerwaarde.

We beleven graag cultuur als we op reis gaan. We bezoeken musea en gaan op uitstap naar kerken en historische gebouwen.  Met Cultuurpauze willen we mensen op vakantie laten gaan in eigen land. Voor een dagje cultuurbeleving zit je goed bij ons. We vinden het belangrijk om mensen te laten zien dat we een enorm cultureel aanbod hebben voor alle 50 plussers. Daarom zijn wij meesters in maatschappelijke meerwaarde.