Overzicht FedOS verzekeringen voor lidafdelingen

Hoe zit dan nou met die verzekeringen?
Hier vind je de algemene uitleg over de verschillende verzekeringen die FedOS haar lidafdelingen aanbiedt. Naast een uitgebreide tekst is er ook de power point die er de belangrijkste punten uit beschrijft.
Verzekering Omnium Dienstverplaatsingen Vrijwilligers
Een omniumverzekering voor de wagens van de bestuursleden en vrijwilligers van FedOS die hun wagen gebruiken in functie en in opdracht van de club.
Verzekering Ba+LO
Deze polis voorziet in de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen van de leden tijdens de activiteiten ingericht door FedOS vzw en haar lidafdelingen
Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Clubs
Sinds de wet op de vrijwilliger is elke club verplicht de vrijwilligers te verzekeren tegen Burgerlijke Aansprakelijkheid. De verzekering moet hen aangeboden worden door de club en moet hen expliciet melden bij welke maatschappij, het polisnummer en de voorwaarden.