Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Clubadministratie/GDPR

Privacyverklaring FedOS vzw

FedOS hecht veel belang aan de persoonlijke gegevens van haar leden. De volledige privacyverklaring kan je op deze pagina nalezen. Aan de rechterkant van deze pagina zie je deze verklaring staan. Heb je hier na het lezen vragen over, dan kan je die altijd stellen via wouterdebeuf@fedos.be

Clubadministratie

Om onze rol als koepelorganisatie verder te kunnen uitbouwen, hebben wij nood aan een aantal gegevens van onze lidafdelingen. Hiermee krijgen wij zicht op wat onze lidafdelingen gedurende het jaar allemaal verwezenlijken en kunnen wij onze werking als koepen beter afstemmen op de werking van onze lidafdelingen. Bovendien staat deze informatie ons toe om, voor de Administratie Cultuur van de Vlaamse Overheid, een jaarverslag te maken dat een betrouwbare weerslag geeft van de werking van FedOS en haar lidafdelingen.

De verzamelde informatie wordt UITSLUITEND gebruikt voor deze doeleinden en wordt NIET MEEGEDEELD AAN DERDEN!

Praktisch

De contactpersoon of voorzitter van uw lidafdeling krijgt alle nodige documenten van de provinciaal verantwoordelijke. Als lidafdeling vult u alle documenten in en bezorgt die terug aan de provinciaal verantwoordelijke. Die kijkt alles na, verwerkt dit en stuurt alles van zijn provincie door naar FedOS vzw.

Wat moet u als lidafdeling allemaal invullen?

U ontvangt een word-document met daarin de volgende onderdelen:

1. Een lijst waarop u de gegevens van al uw bestuursleden dient in te vullen.
2. Jaarprogramma waar u bestuurs- en algemene vergaderingen voor het volgende jaar dient in te vullen + uw jaarprogramma.
3. Activiteitenverslag voorgaand kalenderjaar opgedeeld in de 4 functies van het sociaal-cultureel werk.
4. Een samenvattende tabel van de gegevens uit het vorig jaar waarmee uw provinciaal verantwoordelijke mee aan de slag kan gaan.

Indien u een tijdschrift of ledenblad uitgeeft, gelieve telkens ook een exemplaar naar FedOS te sturen. De educatieve medewerkers van FedOS zijn steeds bereid om u bij deze administratieve zaken te ondersteunen. Aarzel niet om contact op te nemen!