Zoek een clubFederatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Gepensioneerden Provinciebestuur Limburg

Wie zijn we

De Vriendenkring Gepensioneerden Provinciebestuur Limburg is in 1986 gestart met een eigen werking. De samenstelling van de groep is zeer uiteenlopend. De leden zijn gewezen ambtenaren (en hun partner) en komen zowel uit de provinciale administratie, het provinciaal onderwijs, de provinciale Hogeschool als uit de federale en gewestelijke diensten die gelinkt zijn aan het ambt van de gouverneur.

VK-GEP afgekort organiseert maandelijkse een activiteit waarbij ontmoeting en het maken van nieuwe sociale contacten belangrijk zijn. Uitstappen,  lunchcauseries, bezoeken aan historisch en cultureel erfgoed, natuurbeleving, tentoonstellingsbezoek,  jaarlijks een meerdaagse culturele reis behoren tot het vast programma,  alsook deelname aan een 5-jaarlijkse kunsttentoonstelling met eigen artistiek werk samen met de collega’s van de afdeling Personeel. Soms wordt er ook een gezamenlijke activiteit georganiseerd voor grootouders en kleinkinderen.

Speciale aandacht gaat ook naar collega’s die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld bij een overlijden, gezondheids- of mobiliteitsproblemen. 

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt € 12,50 

 

Contact

Dhr. Guido De Corte
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BELGIE
Tel.: 0496 52 11 25
E-mail: gepensioneerden@limburg.be