Hoe lid worden?

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Hoe lid worden van FedOS als vereniging?

Waarom een vereniging lid wordt van de “Federatie Onafhankelijke Senioren”  (FedOS vzw) kan verschillende beweegredenen hebben. Sommige verenigingen kiezen bewust voor FedOS als onafhankelijke koepel binnen het sociaal-cultureel werk. Ze maken gebruik van ons gevarieerde activiteitenaanbod, onze coaching en begeleiding door de educatief medewerkers en/of ons jaarlijks vormingsaanbod bestaande uit vormingssessies en films. Andere clubs zijn lid van FedOS voor één specifiek item zoals ons verzekeringsaanbod of omwille van lokale subsidieregels om bij een erkende koepel aan te sluiten. 

10 voordelen van het lidmaatschap bij FedOS als vereniging:

  1. Verzekeringsaanbod (bij Ethias mits betaling premies);
  2. Deelnemen aan nationale en provinciale activiteiten;
  3. Ontvangen van alle nationale en provinciale informatie en publicaties o.a. Infor Senior (tijdschrift) voor alle bestuursleden, nationale- en provinciale nieuwsbrieven voor alle leden, …;
  4. Begeleiding en coaching door educatief team op maat van de club;
  5. Beheren van een eigen digitale clubpagina op de website van FedOS;
  6. Een gratis FedOS-vlag;
  7. Onbeperkt aantal lidkaarten, eigen briefpapier (digitaal model) en promofolder club;
  8. Vrij gebruik van de FedOS-logo’s;
  9. Jaarlijks 1 gratis vorming of film uit het FedOS aanbod (overige aan 50€/stuk);
  10. Belangenbehartiging in diverse overlegorganen.

Het clublidmaatschap bij FedOS bedraagt 1,50 euro per lid per jaar met een minimum van 25 euro en een maximum van 300 euro per lidafdeling. Op basis van de ledenlijst wordt jaarlijks de totale lidmaatschapsbijdrage per vereniging berekend door het nationaal secretariaat van FedOS vzw. Nieuwe verenigingen betalen het lidgeld voor 1 jaar en krijgen daarvoor 2 jaar lidmaatschap, ze krijgen dus een jaar gratis lidmaatschap!

FedOS vzw is erkend door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen van de Vlaamse Gemeenschap.

 
Contactformulier