Wie zijn we

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Doel en missie

De vzw Federatie Onafhankelijke Senioren ( FedOS ) is een onafhankelijke sociaal-culturele vereniging die door haar netwerk een meerwaarde biedt aan alle senioren. Dit netwerk bestaat uit zowel lidafdelingen als individuele 50-plussers. FedOS garandeert ieders autonomie! FedOS vzw is onafhankelijk van elke filosofische overtuiging en/of politieke strekking.

FedOS stelt zich tot doel allerlei acties tot promoties van de senioren op sociaal-cultureel vlak op touw te zetten, te bevorderen en aan te moedigen. FedOS behartigt ook de belangen van alle senioren, voornamelijk met het oog op hun participatie en volledige integratie in de maatschappij.

FedOS is erkend door het Ministerie van Cultuur binnen het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.