Wie zijn we

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Geschiedenis

FedOS vzw bestaat 65 jaar!!

Op 30 april 2015 vierde FedOS vzw, samen met 400 leden uit lidafdelingen over gans Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, haar 65e verjaardag. Het werd een spetterend feest dat werd opgeluisterd met speeches, lekker eten en drinken en een dansnamiddag.

FedOS heeft momenteel 97 lidafdelingen, verspreid over gans Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. FedOS biedt een persoonlijke begeleiding en ondersteuning op afdelingsniveau, stelt senioren en seniorenverenigingen in staat van mogelijkheden tot sociaal-culturele ontplooiing, verschaft een duidelijke en brede informatieverstrekking en sensibilisering en vertegenwoordigt senioren in tal van officiële geledingen.

Hieronder kunt u een vleugje geschiedenis lezen van hoe FedOS vzw tot stand kwam:

In 1950 zette Mejuf. Simone De Nave zich als eerste in België in voor de ouden van dagen wiens lot niet altijd rooskleurig was. Samen met vrienden ontstond een hulpactie aan ouden van dagen die nog ten gevolge van de oorlog tal van ontberingen kenden. Zij zette zich in voor de ouderlingen, toen nog een vergeten groep. Zo ontstond de allereerste week van de ouderlingen in 1951. Na 18 jaar pionierswerk te verrichten was het “Werk der Ouden van dagen” aan vernieuwing toe en ging vanaf toen door het leven als “De Derde Leeftijd”. Simone de Nave zocht een opvolger en vond deze in Lucien Borgerhoff. Hij werd dé bezieler van onze vereniging. Onder zijn leiding veranderde onze vereniging opnieuw van naam. Dit gebeurde bij de opsplitsing van de nationale vereniging in een Vlaamse en Waalse vleugel. In 1983 zag het “Verbond Van Senioren” voor het eerst daglicht. Het Verbond van Senioren was door de jaren heen zeer creatief. Onder het motto “klein maar dapper” werden telkens nieuwe projecten en activiteiten georganiseerd. Verschillende cursussen en workshops maar ook tentoonstellingen. Na het plotse overlijden van Lucien Borgerhoff in januari 2005 nam Maria Goemans-Machiels het roer over. Opnieuw was onze vereniging aan een “total make-over” toe. Na een grondige herbronning werden er nieuwe krachtlijnen uitgezet voor de toekomst. De Federatie van Onafhankelijke Senioren was ontstaan of korter gezegd FedOS! Op de feestelijke ontmoetingsdag van 2012 nam Prof. Dr. JP Baeyens de fakkel als voorzitter van FedOS over. Na 65 jaar wordt het werk van Simone De Nave nog steeds voortgezet. Zowel de maatschappij in het algemeen als de oudere in het bijzonder zijn in de voorbije 65 jaar sterk veranderd. De senioren van nu zijn actieve ouderen die nog heel wat in hun mars hebben. Ook FedOS vzw heeft nog vele toekomstplannen voor en door senioren!

FedOS verhuist in september en neemt haar plaats in op het Zaterdagplein 6 in hartje Brussel. De kantoren bevinden zich op de eerste verdieping. Het nieuwe beleidsplan ‘FedOS biedt perspectief’ 2016-2020 is in volle uitwerking en illustreert hoe FedOS zich richt op de actieve senioren.

www.fedos.be

info@fedos.be

www.facebook.com/vzwfedos