Nieuwsarchief

Federatie
Onafhankelijke
Senioren vzw

Zaterdagplein 6
1000 Brussel

Tel.: 02 218 27 19
Fax: 02 219 98 43
info@fedos.be

Nieuwsoverzicht 2020

09/04/2020  Famileo houdt contact
09/04/2020  Kwisvraag 4
09/04/2020  FedOS Blijft Bezig
02/04/2020  Terugbetaling psychologische hulp voor jong en oud

 

In het najaar van 2018 maakte de minister van Volksgezondheid Maggie De Block 22,5 miljoen euro vrij voor de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg voor de leeftijdsgroep 18-64 jaar, een belangrijke doorbraak in de sector geestelijke gezondheidszorg. 

FedOS juichte dit initiatief toe, maar stelde zich tegelijkertijd de vraag waarom de 65-plussers niet werden meegenomen in dit verhaal! Wat maakt dat iemand van 64 jaar wél recht heeft op een terugbetaling en iemand van 65 jaar niet? Om de dialoog over dit belangrijk onderwerp constructief te voeren, nodigden wij de minister uit om haar beleid omtrent geestelijke gezondheidszorg te komen toelichten. Op maandag 26 november kwam minister De Block bij ons langs, met in haar zog tal van experten. De belangrijkste reden die minister ons gaf, was dat het budget te beperkt was om meteen een terugbetaling voor iedereen te voorzien. De minister maakte daarom de keuze om de doelgroep te beperken tot volwassenen van 18 tot en met 64 jaar. Ze haalde ook aan dat het aanbod voor 65-plussers nog onvoldoende uitgebouwd is maar dat terugbetaling voor deze groep even noodzakelijk is. De verschillende actoren (sector geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg, deelstaten en federale overheid) moeten een inhaalbeweging maken om zo in voldoende aanbod voor 65-plussers te voorzien. Tevens moet er op termijn meer geld voor dergelijke terugbetalingen vrijgemaakt worden.

FedOS drong er bij de minister op aan om deze leeftijdsdiscriminatie op korte termijn weg te werken omdat ook ouderen recht hebben op psychologische zorgverlening.

Goed nieuws want op 2 april 2020 was het zo ver! De minister van Volksgezondheid Maggie De Block liet weten dat vanaf nu ook min-achttienjarigen en vijfenzestigplussers een bezoek aan de klinisch of orthopedagoog ook terugbetaald krijgen. “Iedereen verdient toegang tot laagdrempelige psychologische zorg, jong en oud. Dat brengen we vandaag in orde”, aldus minister De Block.

FedOS is dan ook opgetogen dat de minister de leeftijdsdiscriminatie op vlak van psychologische zorgverlening heeft weggewerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het persbericht van de minister dat u kan raadplegen op onze website. 

Rudy Blauwbloeme,
Directeur FedOS vzw.

 

16/03/2020  Blijven Verbinden